Utrecht & Flevoland

‘We zijn enorm flexibel, net elastiek’

In 2020 wist de cliëntenraad Utrecht & Flevoland haar belangrijkste doel te behalen: ondanks corona, bleef iedereen in de raad aangehaakt. Lid van het redactieoverleg Nicolet Mensink vraagt voorzitter Mirjam Zoomer hoe ze dat voor elkaar kregen. ‘Aan mij de eer om met jou te praten over hoe je het afgelopen jaar hebt ervaren. Videobellend, zonder cappuccino en gebak, helaas’, opent Nicolet. Mirjam, lachend: ‘Het is een beetje een karig jaar op deze manier, hè?’

Tekening van Mirjam Zoomer, Utrecht & Flevoland

Mirjam Zoomer, Utrecht & Flevoland

Tekening van Nicolet Mensink, redactieoverleg

Nicolet Mensink, redactieoverleg


Vier jaar geleden werd Mirjam lid van de cliëntenraad Utrecht & Flevoland, waar ze inmiddels al drie jaar voorzitter is. Omdat ze slechtziend is heeft ze een WIA-uitkering. Maar, benadrukt ze, dat betekent niet dat ze de hele dag thuiszit. Behalve dat ze in de cliëntenraad zit, is ze bestuurslid van een cultuurpodium in Leusden en museumdocent bij museum Flehite in Amersfoort. ‘Waar net die tentoonstelling was over de dochter van Rietveld, met prachtige tekeningen’, weet Nicolet. ‘Hoe lang ben je al uit het betaalde werk?’ 

‘In plaats van te lopen katten op UWV, wilde ik liever uitzoeken hoe het beter kon voor cliënten én voor UWV 

‘Dat is een goede omschrijving’, vindt Mirjam. ‘Ik ben nooit gestopt met werken, maar wel met betaald werk. Tot 2014 was ik secretaresse en managementondersteuner. Maar toen alles steeds meer digitaal werd, kon ik dat niet bijbenen met mijn ogen. Dus toen hield het op.’

Begrip voor UWV 

Voordat ze er cliënt werd, leerde Mirjam UWV van binnenuit kennen: als managementondersteuner werkte ze bij een voorloper van UWV. ‘Mijn ervaring als cliënt bij UWV was positief. Gelukkig, want ik had veel nare verhalen gehoord. Omdat ik er zelf heb gewerkt, had ik begrip voor UWV. Maar ik zag ook wel dat bepaalde dingen beter konden. Zo heeft UWV soms te weinig aandacht voor hoe dingen overkomen op cliënten. Maar in plaats van te lopen katten op UWV, wilde ik liever uitzoeken hoe het beter kon voor cliënten én voor UWV. Daarom ben ik lid geworden van de cliëntenraad.’

Focussen op de inhoud 

Het afgelopen jaar viel het raadswerk in Utrecht & Flevoland door corona stil. ‘Opeens was het cliëntenraadswerk niet meer zo belangrijk. UWV was met totaal andere dingen bezig en wijzelf ook.’ Toch probeerde Mirjam de raad zo goed en kwaad als het ging bij elkaar te houden, ondanks de moeite die veel raadsleden hadden met het online vergaderen.

Iedere cliëntenraad wordt ondersteund door een adviseur van UWV. Hij of zij helpt de cliëntenraad bijvoorbeeld contactact te leggen met managers van UWV en onderstuend bij de organisatie van vergaderingen. De adviseurs hebben geen infloed op de inhoud van de vergaderingen of de adviezen van de cliëntenraden. 

 

Sommige mensen zagen daar als een berg tegenop. Dan moet je niet te veel druk op ze leggen. Ik wilde vooral proberen om de raadsleden online te laten samenkomen, al was het maar om even te babbelen over hoe we dingen konden oppakken.’ Ze ontdekte dat focussen op de inhoud de beste manier was om de raadsleden aangehaakt te houden. Geen lange agenda’s met veel punten om af te werken en geen commissievergaderingen, maar telkens inhoudelijk ingaan op één onderwerp. Op die manier wist de raad haar belangrijkste doel in 2020 te behalen: zorgen dat iedereen aangehaakt blijft. ‘Daarbij speelde onze adviseur ook een belangrijke rol. Het is zo fijn om met elkaar te kunnen sparren over hoe we dingen konden aanpakken. Zonder hem had ik het niet gered.’ 

UWV-kantoren toegankelijker maken 

Andere speerpunten stonden het afgelopen jaar even op pauze. Zo had de cliëntenraad Utrecht & Flevoland er in 2020 graag aan willen werken om de UWV-kantoren in de regio toegankelijker te maken. ‘We willen bijvoorbeeld graag meedenken met UWV over welke ruimtes ze het beste kunnen gebruiken voor mensen met bepaalde beperkingen. Iemand die blind is heeft andere behoeften dan iemand die doof is of in een rolstoel zit. Maar omdat we niet in de vestigingen kunnen, is het op dit moment lastig om daarover te adviseren. Zodra het weer kan, willen we daar zeker mee aan de slag.’

 

 

Bekend zijn binnen de regio 

Zulke adviezen uitbrengen is een belangrijk onderdeel van het raadswerk, maar voor de cliëntenraad Utrecht & Flevoland staat het niet centraal. ‘Uitgebreide jaarplannen met doelen en subdoelen werken voor ons niet. We willen vooral bekend zijn binnen de regio, gesprekken voeren met cliënten en door UWV betrokken worden bij bijeenkomsten. Ik verwacht bijvoorbeeld niet dat online vergaderen gaat verdwijnen. Dus laten we dan als cliëntenraad betrokken zijn bij het uitproberen van nieuwe online vormen van praten met cliënten, cursussen en bijeenkomsten.’ 

Legosteentjes  

Na een jaar oefenen en met hun nieuwe manier van overleggen, weet Mirjam dat de cliëntenraad Utrecht & Flevoland het online vergaderen aankan. ‘Samen zijn we enorm flexibel, we zijn net van elastiekAls het één niet kan, dan verzinnen we wel weer iets anders. Voor mij typeert dat het jaar wel het beste. Als cliëntenraad denken we nooit in wat er niet kan. En proberen altijd wel aan te haken bij wat er wél kan, hoe klein dan ook. Denk aan legosteentjes: als je er eentje hebt, leg je de volgende er bovenop. En zo bouw je steeds een stukje verder.’