Jaarverslag 2020

Cliëntenraad UWV

2020 is een jaar om met gemengde gevoelens op terug te kijken. Een jaar zonder fysieke ontmoetingen, waarin het lastig was om cliënten te ontmoeten en we noodgedwongen online zijn gaan vergaderen.

Maar het was ook een jaar waarin bleek hoe veerkrachtig we als cliëntenraden zijn. We wisten in korte tijd om te schakelen naar nieuwe manieren van overleggen. Om zo ons raadswerk voort te zetten, ondanks dat we veel van het contact met de cliënten moesten missen. Omschakelen kostte energie en digitaal vergaderen maakte het een uitdaging om dingen voor elkaar te krijgen. Toch lukte het ons om steeds bij elkaar te komen, afspraken te maken en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zo bleven we ook in 2020 de belangen van cliënten behartigen.

Ook dit jaarverslag is tot stand gekomen via online video-interviews. In die zin is het een product van zijn tijd. Virtueel namen we een kijkje bij alle raden, om zo van elkaar te leren. Dat virtuele inkijkje is in deze tijd misschien wel extra belangrijk. Omdat gedeelde smart halve smart is en omdat we zo toch met elkaar verbonden blijven. Maar vooral ook omdat er - ondanks de coronapandemie  - door de raden ontzettend hard wordt gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening van UWV. En dat is de moeite waard om te delen – in tekst én in videofragmenten!

Met gepaste trots presenteren we dan ook dit jaarverslag en nodigen we u uit om met ons terug te blikken op een veelbewogen jaar.

Wij wensen u veel leesplezier!
Het redactieoverleg

Achtergrond: