Limburg

Een minimadocument met maximale impact

De kloof dichten tussen UWV, gemeenten, andere hulp- en dienstverleners én cliënten, zodat mensen met een laag inkomen beter op de hoogte gebracht worden van de minimaregelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Dat wilde Roland de Groot in 2020 bereiken. Roland was in 2020 vicevoorzitter van de cliëntenraad Limburg en coördinator van de minimawerkgroep. Aan Gerard Haan, lid van het redactieoverleg, legt hij uit waarom het zo belangrijk is dat minimaregelingen inzichtelijker worden ehoe hij dat met zijn mederaadsleden heeft aangepakt.  

Tekening van Roland de Groot, Limburg

Roland de Groot, Limburg

Tekening van Gerard Haan, redactieoverleg

Gerard Haan, redactieoverleg

 

Minima zijn mensen met het minimumloon of minder als inkomen. Voor deze mensen bieden gemeenten en UWV, maar bijvoorbeeld ook de Belastingsdienst en bepaalde fondsen soms extra (financiële) hulp. Dat noemen we minimaregelingen. Deze regelingen zijn bijvoorbeeld bedoeld voor bijzondere uitgaven, voor sport en cultuur of voor kinderen. 


Als cliënt van UWV heeft Roland ervaren hoe het is om met een uitkering te leven. Het motiveerde hem om zijn handen uit de mouwen te steken en anderen te helpen. Hij werd lid van de cliëntenraad en werkt al 15 jaar als vrijwilliger bij het Platform Sociale Zekerheid, een organisatie die onder andere mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard informatie en advies geeft over uitkeringen, begeleidingsmogelijkheden en bezwaarprocedures. ‘Mijn verhaal heeft me gemotiveerd om naar de verhalen van anderen te luisteren en uit te zoeken wat er qua regelgeving mogelijk is om anderen beter te ondersteunen. Onze belangrijkste zorg bij de cliëntenraden zijn de cliënten. En dat moeten we vooral vasthouden.’  

‘Verbindingen tussen UWV en gemeenten zijn belangrijk om mensen met een laag inkomen beter te helpen’ 

 

Minimawerkgroep 

In 2019 startte Roland samen met de andere leden van de cliëntenraad Limburg een minimawerkgroep, om te onderzoeken hoe ze mensen met een laag inkomen beter kunnen ondersteunen. ‘Een klein inkomen vergroot de kans dat schulden zich opstapelen. Vaak weten mensen met een lage uitkering bijvoorbeeld niet dat ze niet alleen bij UWV, maar ook bij verschillende andere partijen terechtkunnen voor hulp om bepaalde kosten te dekken’, legt Roland uit.  

Dat komt bijvoorbeeld doordat gemeenten en UWV niet altijd goed genoeg communiceren met cliënten en met elkaar over hun beschikbare hulpmiddelen. Daardoor komt het voor dat mensen bij UWV in bezwaar gaan als ze bang zijn dat ze te weinig inkomen hebben. Terwijl ze bijvoorbeeld wel in aanmerking komen voor een hulpregeling van de gemeente. Als de verschillende partijen beter zouden communiceren over de minimaregelingen die zij hebben, dan kunnen ze cliënten met een laag inkomen beter bijstaan, denkt Roland.  

 

Cliënt-in-beeldprijs 

Om inzichtelijk te maken van welke subsidies en regelingen mensen met een laag inkomen gebruik kunnen maken, stelde hij met zijn mederaadsleden een “minimadocument” op: een overzicht van alle subsidies en dienstverleningen die minima kunnen aanvragenMet behulp van dit document hoopt Roland dat UWV-cliëntenraadsleden en dienstverleners beter in staat zijn om cliënten met weinig inkomen de weg te wijzen naar oplossingen die financiële stress verminderen. Het bleek een groot succes en momenteel verspreidt het minimadocument zich overal in Limburg. In 2020 sleepte de cliëntenraad Limburg met het project zelfs de Cliënt in Beeld-prijs in de wacht.

 

 

Een lichtpunt aan de horizon 

Sinds dit jaar is Roland lid van de Centrale Cliëntenraad. In 2021 hoopt hij dan ook stappen te kunnen maken om het initiatief verder te verspreiden door heel het land. ‘Ik hoop dat de Raad van Bestuur en de directie van UWV, die directe gesprekspartners zijn van de Centrale Cliëntenraad, samen met externe partijen gaan inzien hoe belangrijk het is om cliënten met een laag inkomen te wijzen op de regelingen die er voor hen zijn. Het leven van mensen wordt er alleen maar beter door, er is een lichtpuntje aan de horizon.  

De minimawerkgroep heeft daarom een uniform minimadocument gemaakt, een kant-en-klaar overzicht van hulpregelingen die er in bijna iedere regio zijn. Dat maakt het voor UWV ook makkelijker om cliënten te helpen. Hopelijk komt hier blijvende aandacht voor en maakt UWV beleid op dit gebied. Misschien kan het zelfs wel aan bod komen bij de opleiding van medewerkers. En als andere cliëntenraden er ook over nadenken om ondersteuning te bieden aan UWV-cliënten met een laag inkomen, dan nodig ik ze van harte uit om contact op te nemen met mij of met de minimawerkgroep!