Limburg

'Het zou goed zijn als het inloopspreekuur landelijk uitgerold wordt’

Een tekort aan keuringsartsen bij UWV? Niet in Limburg. De cliëntenraad Limburg hield vorig jaar weer meer inloopspreekuren bij de commissie SMZ en de WERKbedrijven dan het jaar ervoor. Met als doel om erachter te komen waar cliënten in de regio structureel tegenaan lopen. Zo kwam de cliëntenraad tot een verrassende conclusie over het tekort aan keuringsartsen. Dick Tolsma is lid van het redactieoverleg en secretaris in de districtsraad Midden- en Oost-Brabant. Hij gaat aan tafel met Pim van Zanten, die nu 2,5 jaar voorzitter is van de cliëntenraad Limburg, om het met hem te hebben over de inloopspreekuren in Limburg.

Dick: ‘Wat heb je het afgelopen jaar bereikt?’
Pim: ‘We zijn weer meer op de inloopspreekuren van UWV aanwezig geweest dan het jaar ervoor. Tijdens zo’n inloopspreekuur nemen we een enquête af bij de cliënten van commissie SMZ (Sociaal Medische Zaken) en de WERKbedrijven om grote verbanden te ontdekken. De enquête bestaat uit een aantal vragen die gaan over hoe de cliënt de dienstverlening ervaart op de UWV kantoren. Zo wordt de cliënt bijvoorbeeld gevraagd waarvoor hij of zij een afspraak had op het kantoor en hoe de cliënt vindt dat UWV de gemaakte afspraken met hem of haar nakomt. De cliënt beantwoordt de vragen met goed, voldoende, onvoldoende of slecht.

Uit deze interviews kwam naar voren dat commissie SMZ in Limburg genoeg keuringsartsen heeft. Daarom helpen artsen van SMZ uit het district Limburg nu ook bij de beoordelingen van cliënten uit het district Midden- en Oost-Brabant. Recent kwam op het nieuws dat UWV een tekort aan keuringsartsen heeft en dat daar niks aan wordt gedaan. Uit onze enquête blijkt dat dit niet waar is. Het verschilt per gebied.’

Dick: ‘Wat is dat voor enquête?’
Pim: ‘Door deze enquête meerdere keren per jaar af te nemen, zien we of bepaalde dingen regelmatig terugkomen. Zo leggen we verbanden. Je ziet het in de resultaten bijvoorbeeld als een medewerker van UWV veel cliënten vaak laat terugkomen voor een gesprek. Dat is niet prettig voor de cliënt en ook nog eens niet nodig. De resultaten van de enquête zijn dan ons middel om tegen UWV te zeggen dat ze hier iets mee moeten doen. Vaak doen ze dat dan ook. Op dit moment werken nog maar drie andere raden met het inloopspreekuur. En dat terwijl we elf raden hebben. Ik zou willen dat de enquête landelijk gebruikt wordt, want dan bereik je veel meer.’

'We hameren er al jaren op dat UWV meer rekening moet houden met de beslagvrije voet'

Pilot schuldenproblematiek

Nog zo’n succesverhaal: in regio Limburg startte UWV afgelopen najaar een pilot om UWV-medewerkers meer te betrekken bij het signaleren van (dreigende) schuldenproblematiek. De pilot is erop gericht om mensen met schulden actief door te verwijzen naar de juiste instanties. Zo krijgen cliënten de juiste hulp als ze financiële problemen hebben.

‘Onze cliëntenraad is hier heel blij mee. We hameren er al jaren op dat UWV meer rekening moet houden met de beslagvrije voet. Dit is het deel van je inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Maar UWV heeft puur een uitvoerende rol. Als een deurwaarder of de belastingdienst beslag legt op iemands inkomen, moet UWV zich altijd houden aan het bedrag dat volgens deze partijen ingehouden moet worden. Daarom zijn we blij met deze pilot. We kunnen nu al zeker zeggen dat de pilot werkt. We hopen dan ook dat dit in heel Nederland wordt opgepakt.’


Dick: ‘Hebben jullie als raad een bepaald thema dat jullie oppakken?’
Pim: ‘Wij focussen ons momenteel op de grote groep mensen die bij SMZ zit. Deze mensen zijn vaak moeilijk bemiddelbaar of kunnen moeilijk re-integreren. Iemand die bijvoorbeeld psychische problemen heeft, komt moeilijk aan de bak omdat een bedrijf dat vaak niet ziet zitten. Die groep blijft over en daar gaat veel aandacht naartoe.’

Dick: ‘Hoe kan jullie raad voor beweging zorgen?’
Pim: ‘Wij adviseren deze mensen altijd: geef een signaal af bij de divisie WERKbedrijf dat de informatie in de vacature niet klopt met wat de werkgever daadwerkelijk wil. Dat doen mensen vaak niet, ook omdat ze niet weten dat dit kan. Op de website van de cliëntenraden willen we meer van dit soort tips en tricks plaatsen. Tijdens het laatste voorzittersoverleg is ook besloten dat we een speciale krant voor cliënten gaan uitbrengen.’

'Wanneer we als gelijkwaardige partijen in dialoog gaan, kunnen we meer bereiken'

Dick: ‘Hoe ervaar jij de dialoog tussen de raad en UWV?’
Pim: ‘Het contact met managers en bestuurders is in Limburg het afgelopen jaar beter geworden. Als je een voorstel doet, bijvoorbeeld om de bejegening van cliënten door UWV-medewerkers te verbeteren, nemen ze het eerder van je aan. Wij willen een gelijkwaardige gesprekspartner van UWV zijn. Want wanneer we als gelijkwaardige partijen in dialoog gaan, kunnen we meer bereiken.’