Kort nieuws uit de cliëntenraden

West-Brabant & Zeeland richt tijdelijke werkgroep landelijke communicatie op

In reactie op vragen over de leesbaarheid van teksten, richtte de cliëntenraad West-Brabant & Zeeland een tijdelijke werkgroep Landelijke Communicatie op om teksten op de websites van UWV te beoordelen op leesbaarheid, begrijpelijkheid en volledigheid. De werkgroep concludeerde dat de teksten in gangbaar Nederlands geschreven waren. Voor de één wat moeilijker te bevatten en voor een ander weer heel begrijpelijk. De leesgroep kwam gezamenlijk tot het oordeel dat er geen reden was om als districtscliëntenraad een ongevraagd advies op te stellen over dit onderwerp.

Normaal
Gelderland Midden & Zuid formuleert inspirerende kernkwaliteiten

De cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid bracht in 2018 met veel succes een nieuwe raad bijeen. Om de juiste mensen te selecteren, zette de raad een aantal kernkwaliteiten van potentiële leden op een rijtje: samenwerkingsbereidheid, een coöperatieve instelling, denken vanuit het perspectief van de cliënten en de bereidheid om tijd vrij te maken. Hopelijk hebben vakbonden en cliëntenorganisaties nu ook meer oog voor deze kwalificaties, zegt raadslid Marc Poelhuis. ‘CNV is al geïnspireerd geraakt door hoe wij het hebben gedaan. Daar kijken ze nu hoe ze hun vaste zetel gaan invullen.’

Normaal
Onderzoek beleving inloopspreekuur WW

Naar aanleiding van het onderzoek dat de raad Overijssel en Gelderland-Noord deed naar de klantbeleving van WIA-cliënten, vroeg UWV de raad om ook de beleving van het inloopspreekuur te onderzoeken. Iedere week kun je als WW-cliënt inlopen bij UWV in Apeldoorn, voor al je vragen en behoeften. De raad ging in gesprek met cliënten over hoe zij het spreekuur ervaren, en bundelden de tips en tops in een rapport voor UWV.

Normaal
Verbeterbrieven door cliëntenraad Noord

In 2018 schreef de cliëntenraad Noord verschillende verbeterbrieven over communicatie met cliënten. Zo stelde de raad enkele verbeterpunten voor met betrekking tot de toonzetting van toestemmingsbrieven aan cliënten en vroeg de raad om de informatie in de toestemmingsbrieven en op de website met elkaar in overeenstemming te brengen.

Daarnaast constateerde de raad dat het inloggen met DigiD niet naar behoren werkte op de iPad bij gebruik van de Safari-browser. Hierover schreven de raadsleden een verbeterbrief, met als gevolg dat op de website van UWV nu duidelijker wordt aangegeven dat een recente browser nodig is om gebruik te maken van alle mogelijkheden op uwv.nl en werk.nl en welke browser bij gebruik van een iPad of iPhone het beste gedownload kan worden.

Normaal
Noord-Holland Noord denkt mee over herinrichting afdeling SMZ

De cliëntenraad Noord-Holland Noord werd door UWV gevraagd mee te denken over de herinrichting van de afdeling SMZ in Alkmaar. De raad heeft meegedacht over de herinrichting van de wachtruimtes. ‘Het zijn belangrijke gesprekken, waarin het gaat over gevoelige onderwerpen’, zegt voorzitter Roos Pouwels. 'Het is van belang dat de cliënt op zijn gemak is en een ruimte heeft waar hij eventueel nog rustig even zijn gegevens kan doornemen voorafgaand aan het gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Onze ideeën worden vergaand overgenomen, waardoor cliënten straks beter op hun gemak worden gesteld en meer privacy hebben tijdens hun gesprek.’

Normaal
Begeleidingscommissie onderzoek naar de toekomst van cliëntenparticipatie

Afgelopen jaar deed Rosa Alferink onderzoek naar cliëntenparticipatie bij UWV. Ze onderzocht hoe de cliëntenparticipatie wordt ervaren door directe betrokkenen en of deze groep in de toekomst dingen graag anders zou willen zien. Om draagvlak voor het onderzoek te creëren werd een begeleidingscommissie opgesteld, waarin ook de cliëntenraden vertegenwoordigd waren.

Herman Onvlee van de districtsraad Rijnmond nam zitting in deze commissie. ‘We dachten onder andere mee over de vragen die gesteld moesten worden. Er was bijna 100% respons op de digitale vragenlijst, dat is heel bijzonder.’ Inmiddels is het onderzoek afgerond. In het eerste kwartaal van 2019 presenteerde Rosa de resultaten bij alle cliëntenraden.

Normaal
Groot Amsterdam leverde eerste bijdrage aan ‘Wat-beleeft-de-klant-dag’

Afgelopen september was de cliëntenraad Groot Amsterdam voor het eerst echt betrokken bij de organisatie van de ‘Wat-beleeft-de-klant-dag’. Op deze dag worden medewerkers van UWV meegenomen in de beleving van de cliënt en wordt de samenwerking tussen medewerkers gestimuleerd. Ton Heinen was destijds voorzitter van de raad: ‘Veel collega’s bij UWV weten vaak niet wat de ander doet. UWV investeert met deze dag veel energie om ervoor te zorgen dat medewerkers met elkaar kennismaken, van elkaar kunnen leren en kunnen luisteren naar verschillende cliëntervaringen.’

Normaal
Meer focus op bekendheid van de cliëntenraden

Het is belangrijk dat de cliëntenraden binnen UWV bekender worden, vindt Pim van Zanten van de cliëntenraad Limburg. Hier wil de raad in 2019 dan ook meer de focus op leggen. Dan gaat het vooral om de bekendheid onder medewerkers. ‘Steeds meer managers en bestuurders binnen UWV weten nu wel wat de raad doet,' zegt Pim, ‘maar veel medewerkers weten niet dat er een cliëntenraad is. Daar is nog veel te winnen.’

Normaal
Meer duidelijkheid over reiskostenvergoeding voor cliënten

In 2018 heeft de centrale cliëntenraad aandacht gevraagd voor de reiskosten van cliënten die op gesprek komen bij een UWV-kantoor. Niet overal bleken cliënten er proactief op te worden gewezen dat ze een reiskostenvergoeding konden krijgen wanneer ze meer dan 15 km moesten reizen naar het UWV-kantoor.

Dit onderwerp is gezamenlijk met de divisies Klant & Service, Werkbedrijf en Sociaal Medische Zaken opgepakt en er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen. Zo staat er nu een formulier op de website dat cliënten vooraf kunnen invullen, is er bij alle vestigingen aandacht voor gevraagd dat de procedure duidelijk moet zijn en worden cliënten er door de medewerkers van UWV op gewezen dat ze een reiskostenformulier kunnen inleveren. Daarnaast wordt nog onderzocht of het mogelijk is om automatisch de reiskosten toe te kennen aan cliënten die vanuit UWV worden uitgenodigd.

Normaal
Nieuwe raadsleden snel op niveau

Begin dit jaar was er een hoog verloop in de cliëntenraad Midden- en Oost-Brabant. In januari kwamen er zes nieuwe leden bij de raad die in totaal dertien leden telt. De raad wil alle nieuwkomers zo snel mogelijk op hetzelfde niveau krijgen als de zeven leden die er al langer zitten. Erik Fruytier, voorzitter van de raad: ‘Nieuwe mensen moeten alle kennis nog vergaren en ervaring opbouwen. Dat kost tijd en daar werken we nu aan.’

Normaal
Den Haag & Leiden werkt aan contact met cliënten

‘Zo nu en dan komen er signalen bij ons binnen waar we iets mee kunnen, maar het zijn er nog niet veel’, vertelt Hans Kleinrensink van de cliëntenraad Den Haag & Leiden. ‘We doen ons best om in contact te komen met de grote groep mensen die we nog niet te spreken krijgen. Maar we moeten nog harder roepen om iedereen te bereiken. We doen dat onder andere met gesprekken bij het WERKbedrijf.’

Normaal
Cijfers over Wajong bij UWV

Sinds eind 2014 vallen nieuwe jonggehandicapten die een beperking hebben maar wel kunnen werken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Participatiewet). Een klein gedeelte van de Wajongers met werkvermogen die al vóór 2014 een Wajong-uitkering kregen, valt nog onder UWV. Marijke van Asperen, coördinator SMZ van de districtsraad Utrecht & Flevoland: ‘We zijn erg benieuwd hoeveel van de Wajongers die bij UWV zijn terechtgekomen zijn doorgestroomd naar betaald werk. Komend jaar willen we daar graag cijfers van boven tafel te krijgen.’

Normaal

In de interviews in dit jaarverslag delen de cliëntenraden hun belangrijkste momenten en grootste successen van het jaar. Maar er is meer gebeurd in 2018. We zetten een aantal interessante wetenswaardigheden en nieuwtjes op een rijtje. 

Rubriek: 
Nieuwsflits