Gelderland Midden & Zuid

Een nieuwe start voor Gelderland Midden & Zuid

De cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid maakte in 2018 een nieuwe start. Twee jaar lang was er onrust en frictie in de raad, maar nu staat er een enthousiaste nieuwe groep. Raadslid van het eerste uur Marc Poelhuis, adviseur cliëntenparticipatie Peter Raijmann en onafhankelijk procesbegeleider Cees Kiene kijken terug op een bewogen jaar.

Twee jaar lang was er geen werkzame cliëntenraad in de regio Gelderland Midden & Zuid. Er waren veel conflicten tussen raadsleden en uiteindelijk werd door UWV besloten de raad te schorsen. Cees: ‘Dat was een ongebruikelijke stap, maar wel noodzakelijk, want er moest iets veranderen. De raadsleden waren meer met zichzelf en hun onderlinge problemen bezig dan met de cliënten.’

Een innige samenwerking

Er moest een nieuwe raad komen, zoveel was duidelijk. José Lazeroms, lid van de raad van bestuur van UWV, vroeg Cees om hulp. Cees heeft veel ervaring als leidinggevende in de sociale zekerheidssector en bij het ondersteunen van bestuurders, wethouders en management bij samenwerkingsvraagstukken. ‘In de zoektocht naar een nieuwe raad koos ik voor een gezamenlijke aanpak’, vertelt Cees. ‘Met een kleine groep, waaronder Marc en een aantal mensen die overbleven van de oude raad, zijn we gaan kijken hoe we de werving het beste konden aanpakken. Peter is achter de schermen ook heel actief geweest. Het was een innige samenwerking, want niemand wilde de oude toestanden opnieuw krijgen.’

‘We hebben bijna zeventig cv’s en meer dan honderd vragen over de cliëntenraad gekregen’

Werven met de Werkmap

In oktober begonnen Marc, Cees en Peter met het werven van nieuwe leden. Dat ging heel voortvarend: in een half jaar tijd heeft Gelderland Midden & Zuid een enthousiaste cliëntenraad op weten te zetten. Peter: ‘We hebben de vacature in de Werkmap geplaatst. Die hadden we nog niet eerder gebruikt, maar het leverde heel veel reacties op. We hebben bijna zeventig cv’s en meer dan honderd vragen over de cliëntenraad gekregen. In de Werkmap gaat de vacature naar alle cliënten en werkzoekenden die daarbij aangesloten zijn. Iedereen krijgt een persoonlijk berichtje. Voor deze situatie was dat heel geschikt, omdat er erg veel vrije plekken waren.’

Belangrijke eigenschappen

Alle geschikte kandidaten werden uitgenodigd voor een gesprek. Daarbij letten Cees, Marc en Peter op specifieke gedragseigenschappen: samenwerkingsbereidheid, een coöperatieve instelling, denken vanuit het perspectief van de cliënten en de bereidheid om tijd vrij te maken. ‘We hebben goed gekeken hoe dominant mensen waren’, vertelt Marc. ‘Als iemand dominant was, keken we elkaar al aan: dit wordt ‘m niet.’ ‘We zochten mensen die zich makkelijk kunnen verplaatsen in anderen en goed kunnen samenwerken’, vult Cees aan.

‘Alle mensen in de raad willen graag bijdragen aan de maatschappij’

Maatschappelijk betrokken leden

Die mensen vonden ze: de raad groeide in korte tijd van vier naar veertien leden. Cees: ‘Het merendeel van de leden is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en veel mensen hebben vrijwilligersklussen. Dat is voor ons ook een bewijs dat ze niet alleen voor zichzelf werken, maar ook voor anderen.’ Peter: ‘Alle mensen in de raad willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het is mooi om dat te zien.’


Elf van de veertien leden van de nieuwe raad GMZ

Bijdragen aan verbinding

De eerste stap voor de nieuwe raad was om elkaar goed te leren kennen. Daarom stonden de eerste twee bijeenkomsten in het teken van verdieping en samenwerking. ‘Iedereen moest iets meenemen dat symbool stond voor het belangrijkste moment in hun leven’, vertelt Cees. ‘Op die manier kreeg je een soort levensverhaal te horen.’ Marc: ‘Het feit je iets blootgeeft van jezelf, maakt dat andere mensen beter begrijpen wat er in je omgaat. Dat voorkomt ook dat je frictie krijgt in de raad. Ik ben er best trots op dat ik op deze manier bij heb kunnen dragen aan de verbinding tussen mensen.’

‘We willen cliënten laten weten dat er een cliëntenraad is die hun belangen behartigt’

Meer bekendheid krijgen

Nu de nieuwe raad goed op gang is en ook de eerste commissievergaderingen zijn geweest, wil de raad in 2019 vooral meer bekendheid krijgen bij cliënten in de regio. ‘We willen cliënten laten weten dat er een cliëntenraad is die hun belangen behartigt. Cliënten kunnen zelf ook hun ervaringen delen met de cliëntenraad. Hoe meer signalen we krijgen, hoe beter we daarmee aan de slag kunnen gaan.’ Nu er een goed functionerende, voltallige raad is, zit voor Cees zijn tijd als procesbegeleider er bijna op. Hij wil de cliënten in de regio op het hart drukken dat de raad er voor ze is: ‘Juist omdat er twee jaar lang geen actieve raad is geweest, is het belangrijk om te weten dat er nu een hele goede club is die je kunt benaderen. Dus neem contact met ze op!’