West-Brabant & Zeeland

Een turbulent jaar voor West-Brabant & Zeeland

Niets zo belangrijk voor de cliëntenraden als in gesprek gaan met cliënten. Maar wat doe je als het contact met cliënten misgaat of uit de hand loopt? Het overkwam de raad West-Brabant & Zeeland. Guy Heesakker werd na een zwaar ongeval arbeidsongeschikt verklaard en is sinds 2017 lid van de cliëntenraad West-Brabant & Zeeland. In een column deelt hij de uitdagingen waar zijn districtsraad in 2018 voor stond, en de oplossingen die de raad daarvoor heeft gevonden.

“2018 was een turbulent jaar voor onze districtsraad West-Brabant & Zeeland. Er is in het afgelopen jaar zoveel gebeurd, dat het lastig was om één onderwerp te kiezen om in de schijnwerpers te zetten. Toch is er een moment dat heel onze raad is bijgebleven.

Sinds 2017 kende onze raad, in goed overleg met UWV, ‘inloopdagen’ voor cliënten. Over het algemeen waren deze dagen een groot succes. Door het directe contact met cliënten in Goes en Breda leerden we veel over waar zij zoal mee te maken krijgen als ze op zoek gaan naar werk of bijvoorbeeld langs moeten komen bij UWV voor een medische keuring.

'De cliënten moesten centraal blijven staan, zonder daarbij de belangen van UWV uit het oog te verliezen'

Op één van deze inloopmiddagen gebeurde datgene waarvan je hoopt dat het nooit zal gebeuren. Een cliënt, onder strikte begeleiding weliswaar, bedreigde een collega-raadslid op een vrij agressieve manier in woord en daad. Het was een aangrijpende ervaring en sindsdien zijn de inloopmiddagen opgeschort tot nader order.

Dat betekende dat we naarstig op zoek moesten naar andere mogelijkheden om informatie te verzamelen van onze cliënten – geen eenvoudige opgave. Het incident had onze raad verdeeld en we moesten opnieuw alle neuzen in dezelfde richting krijgen. De cliënten moesten centraal blijven staan, zonder daarbij de belangen van UWV uit het oog te verliezen. Gelukkig werden er vruchtbare onderlinge gesprekken gevoerd, waarin iedereen zich uiteindelijk opnieuw kon herkennen.

We besloten dat we indirecte informatie van cliënten ook tijdens bijeenkomsten op konden halen. In Vlissingen organiseerden UWV en haar partners een inspiratiedag, waar wij als cliëntenraad ook deel van uitmaakten. Hier waren ontzettend veel cliënten aanwezig. In overleg met het managementteam van het WERKbedrijf in Goes hebben we besloten met enkele van deze cliënten een fysiek cliëntpanel te organiseren. Zo kunnen we kijken hoe de dienstverlening van het WERKbedrijf verbeterd kan worden.

'Praten en communiceren is mooi. Maar praktisch de daad bij het woord voegen is nog véél mooier!'

Vanuit het bestuur van de raad werd een eerste aanzet gedaan. Deze moet nog verder worden uitgewerkt, maar de eerste stappen zijn gezet. Op 1 november is het cliëntpanel bij elkaar gekomen en werden de cliënten geïnterviewd door een procesbegeleider van UWV. Ons doel is om ieder kwartaal met het cliëntpanel in gesprek te gaan. Naast het cliëntpanel zullen we ook nieuwe inspiratiedagen en andere bijeenkomsten blijven aangrijpen om met andere cliënten van gedachten te wisselen.

In 2019 werken we vooral aan een nieuwe opzet om cliënten directer te benaderen via diverse bijeenkomsten. Zo hopen we meer informatie te krijgen over waar cliënten tegenaan lopen en hen te helpen om daar oplossingen voor te vinden. Want praten en communiceren is mooi. Maar praktisch de daad bij het woord voegen is nog véél mooier!”