Verder kijken dan je Postvak IN

Terugblikken op een voorgaand jaar vraagt om een andere blik. Normaal ligt mijn focus op vandaag en gisteren, of hooguit op vorige week. Eigenlijk kijk ik nooit langer terug dan de lengte van het Postvak IN op mijn PC-scherm. Ietwat meewarig dook ik dus het jaarplan van 2015 in, om te kijken of we onze ambities hebben waargemaakt.

Achtergrond: 

Twee ambities

Voor 2015 had de Centrale Cliëntenraad (CC) zichzelf twee grote ambities gesteld op het gebied van communicatie. Die licht ik graag uit: 1) intensiever contact met andere Cliëntenraden en 2) grotere zichtbaarheid van Cliëntenparticipatie.

Intensiever contact

Bijna alle leden van de Centrale Cliëntenraad (CC) zijn aan een DistrictsCliëntenraad (DC) gekoppeld. Deze raadsleden zijn de linking pin tussen de 11 districten en de CC. Zij woonden alle vergaderingen van deze raden bij en hebben de onderlinge samenwerking in 2015 flink verstevigd.

Daarnaast zijn we in 2015 gestart met het voorzittersoverleg. Drie keer kwamen alle 12 voorzitters bij elkaar om te vergaderen en diverse onderwerpen af te stemmen. Zo verstevigden we het onderlinge contact tussen de raden.

Ook buiten UWV zochten we de samenwerking met andere Cliëntenraden. Zo waren we als CC aanwezig bij alle vergaderingen van de Landelijke Cliëntenraad: voltallig, met aandacht en inbreng. Het contact met gemeentelijke Cliëntenraden verliep via de DC’s en dan met name binnen de 35 arbeidsmarktregio’s. Die regio’s staan overal nog in de kinderschoenen, maar hier en daar zagen we al interessante samenwerkingsverbanden ontstaan.

'Ons congres in mei, dat we jaarlijks organiseren, was een fantastisch hoogtepunt'

Grotere zichtbaarheid

Communicatie kreeg afgelopen jaar een bijzondere betekenis, toen de CC samen met DC’s in september een informatiemiddag verzorgde voor beleidsmedewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Samen namen we de beleidsambtenaren mee in Cliëntenparticipatie bij UWV.

Dat communicatie niet altijd goed voor de cliënten van UWV is, werd duidelijk door de media-aandacht die de vakbond voor verzekeringsartsen (Novag) in 2015 zocht. De krantenkoppen meldden: 'Ongeveer 150.000 arbeidsongeschikten in Nederland ontvangen ten onrechte een uitkering.' Reden voor ons om de voorzitter en vicevoorzitter van Novag uit te leggen dat deze beeldvorming de cliënten geen recht doet en zelfs kwalijk is.

Hoogtepunt 2015

Ons congres in mei, dat we jaarlijks organiseren, was een fantastisch hoogtepunt. In de prachtige ambiance van De Munt in Utrecht kruisten raadsleden de degens in een heus Lagerhuisdebat. Iedereen haalde contacten aan; en mede door het vele plezier in het raadswerk werd deze dag in de evaluaties hoog gewaardeerd.

Er waren weinig veranderingen binnen de CC afgelopen jaar. Eén vertrek wil ik echter niet onbenoemd laten: Arnold den Hartog. Als raadslid heeft hij 13 jaar lang met onnavolgbare motivatie de cliëntenparticipatie bij UWV vormgegeven en geprofessionaliseerd. Voor mij een onuitwisbaar voorbeeld. Arnold, bedankt!

Mooier kan ik het jaar 2015 niet afsluiten.


Hans van Grieken,
Voorzitter Centrale Cliëntenraad UWV