Luisteren naar cliënten

Alle leden van de Cliëntenraad zijn zélf cliënt van UWV. We zijn onafhankelijke ervaringsdeskundigen. We ontvangen een uitkering en hebben persoonlijk te maken met de dienstverlening van UWV. Daarnaast hebben we veel contact met andere cliënten in het land. Onze raadsleden trekken regelmatig het land in om te peilen wat er speelt, op beurzen en informatiemarkten. En voortdurend ontvangen we signalen van cliënten, die via de website hun ervaringen en suggesties doorgeven.

Geel

Blauw
Belevingsverslag Wajong Werkt Markt in Eindhoven.

MOBVolgen hoe UWV mensen in de Wajong op weg helpt

Op dinsdag 10 november heb ik de Wajong Werkt Markt in Eindhoven bezocht. UWV nodigde daar 55 Wajongeren uit, die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. In het bereiken van een hoge opkomst was de organisatie zeker geslaagd. Negen werkgevers en zeven netwerkpartners informeerden de Wajongeren over hun organisaties. Ik heb gedurende de dag gevolgd hoe UWV mensen in de Wajong op weg helpt.

Solliciteren met video

Bij het Werkgeversservicepunt konden de Wajongeren solliciteren op een muur vol mooie banen. Een leuke nieuwigheid was de videopresentatie. Onder professionele begeleiding maakten de Wajongeren een video waarin zij zich aan de werkgever presenteren. Een mooi instrument om een werkgever te overtuigen van je kwaliteiten, naast de standaard brief of e-mail.

CV-dokter

Daarnaast konden de Wajongeren een korte sollicitatie- en motivatietraining volgen en was er een CV-dokter aanwezig, met wie de Wajongeren een gelikt CV konden opstellen. 

Enkele zaken die mij opvielen:
•    Laagdrempelig;
•    Goede locatie (geen UWV-kantoor);
•    Meer dan voldoende professionele begeleiding;
•    Enthousiaste deelnemende bedrijven;
•    Een mooi aantal netwerkpartners (opleiding, re-integratie, begeleiding);
•    Allemaal positieve mensen.

Kortom: een fantastisch mooi initiatief dat zeer zeker navolging zal krijgen. 

Dré van Kemenade,
UWV Cliëntenraad Midden- & Oost-Brabant

Normaal
Als "Mystery Guest" op bezoek bij WERKbedrijf

LB - Drie raadsleden uit de Cliëntenraad Limburg hebben afgelopen jaar als Mystery Guest deelgenomen aan de workshop "Op weg naar werk". Ze hebben aangegeven wat er goed gaat en waar mogelijke verbeterpunten zitten. Wij als raad hebben de rol van "mystery guest" als zeer positief ervaren en vinden het zeker voor herhaling vatbaar!

Aanleiding

Het management van het WERKbedrijf Midden en Noord Limburg had de raad gevraagd deze rol op te pakken. Het management wilde namelijk graag weten hoe de workshop door de cliënten van UWV wordt ontvangen. Vooraf hadden de raadsleden overleg met WERKbedrijf over de punten waar ze op zouden letten. Ze besloten te onderzoeken of er duidelijk tekst en uitleg wordt gegeven over de workshop, of er gelegenheid is tot het stellen van vragen, en of de workshop enthousiast gegeven wordt. Het management wilde graag een open en eerlijke feedback ontvangen.

Mystery guest

De trainers van de workshop waren op de hoogte dat er een "Mystery Guest" ingezet zou worden, maar ze wisten niet op welke dagen dit zo plaatsvinden. Zo werd ervoor gezorgd dat ze de workshop net zo zouden geven als normaal. De drie cliënten uit de raad Limburg hebben zich dan ook als gewone deelnemers gedragen. Ze hebben in totaal vier workshops bezocht in Venlo en Roermond. Na ieder bezoek maakten ze een verslag van de bevindingen, en na afloop zijn deze gebundeld tot één verslag. 

Verbeterpunten

Alle bevindingen zijn met UWV besproken en de mogelijke verbeterpunten zijn als advies meegegeven. We noemen hier enkele tips:

•    Voeg aan de uitnodiging een routebeschrijving toe
•    Verleng de workshop naar 90 minuten zodat er tijd overblijft voor vragen en een korte pauze
•    Leg niet alleen nadruk op de plichten, maar ook op de rechten van cliënten 
•    Leg in de hand-out beter uit hoe je het inkomstenformulier WW moet invullen
•    Vermeld in de hand-out dat er een inloopmogelijkheid is voor extra hulp (bv voor digibeten)

Reactie van UWV

Deze verbeterpunten hebben we besproken met de twee trainers, maar ook met twee medewerkers van UWV die verantwoordelijk zijn voor de workshop. Zij ontvingen het advies als zeer positief en zij gaan hier nu mee aan de slag. Ook in 2016 zal de raad Limburg weer als gast aanwezig zijn bij workshops in Heerlen!

Oebele de Vries, Jo Esser en Ine Verstegen

Normaal
Met cliënten in contact komen op de vrijwilligersmarkt

NRD - Op 3 juni 2015 organiseerde UWV Werkplein voor de tweede keer een vrijwilligersmarkt in Emmen. Harrie Klinker, voorzitter van de cliëntenraad Noord, was aanwezig op de markt om klantonderzoek te doen. 

Wat was het doel van de vrijwilligersmarkt?

'Het doel van de vrijwilligersmarkt is om langdurig werklozen onder de mensen te laten komen en ze in beweging te houden. Door vrijwilligerswerk bouw je een netwerk op en dat vergroot de kans op een baan.  De Cliëntenraad heeft de klantbeleving van de vrijwilligersmarkt gemeten met een korte vragenlijst. De vrijwilligersmarkt is een van de middelen die we aangrijpen om met cliënten in contact te komen. We hebben een verslag gemaakt van de uitkomsten en die hebben we teruggekoppeld aan de organisator van de vrijwilligersmarkt.' 

Wat heeft de vrijwilligersmarkt opgeleverd ?

'Ongeveer 100 mensen hebben de vrijwilligersmarkt bezocht. Vorig jaar werd de vragenlijst door twintig mensen ingevuld en dit jaar door 64. In de antwoorden zijn belangrijke verbeteringen zichtbaar. De mensen die naar de vrijwilligersmarkt komen zijn heel enthousiast. Er heerst een hele vrije en open sfeer en dat past bij de regio Emmen. Voor de bezoekers voelt de vrijwilligersmarkt als een kans en niet als een verplichting.  Voor de cliëntenraad draagt de vrijwilligersmarkt bij aan onze naamsbekendheid. Vorig jaar wist maar 2% van de respondenten dat UWV en de Cliëntenraad niet hetzelfde zijn en dit jaar is dat 22%.' 

Wat zijn de plannen van de Cliëntenraad voor de toekomst?

'Emmen is de enige arbeidsmarktregio met een vrijwilligersmarkt. Onze Cliëntenraad zou graag zien dat arbeidsmarktregio’s door het hele land vrijwilligersmarkten gaan organiseren. Door de positieve effecten van de vrijwilligersmarkt te communiceren hopen we daar een bijdrage aan te leveren en een brug te kunnen slaan tussen UWV en alle cliënten.'

Normaal
Stuur een signaal in!

Als cliënt van UWV weet u als geen ander hoe de dienstverlening van UWV uitpakt. Wij kunnen u daarom het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, adviezen en suggesties met ons deelt. Ga naar onze website en stuur hier een signaal in!

Blauw