Kort en krachtig

Vervroegde betaling AG-uitkeringen in december

CC - Tot vorig jaar werden de uitkeringen WAO, WIA en Wajong in december direct vóór de kerstdagen uitbetaald. Dit betekende dat de cliënten niet of nauwelijks de tijd hadden van deze uitkering hun inkopen voor de kerstdagen te doen. De Commissie Uitkeren van de Centrale Cliëntenraad heeft daarom vorig jaar aan UWV gevraagd de uitkeringen eerder te betalen. 

Lees meer >

Geel
Scholen en gemeenten geïnformeerd over Beoordeling arbeidsvermogen (Participatiewet)

Vanaf 15 juni kan iedereen bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Een belangrijke doelgroep voor deze beoordeling zijn de leerlingen op het voortgezet speciaal (vso), praktijkonderwijs (pro) en entreeopleidingen van mbo-instellingen. Daarom heeft UWV scholen per brief geïnformeerd over de nieuwe beoordeling en wat dit voor hen en de leerlingen betekent. Gemeenten worden geïnformeerd met een bericht vanuit de Programmaraad op www.samenvoordeklant.nl.

Lees meer >

Normaal
Wajongers geïnformeerd over beoordeling Participatiewet

Vanaf dinsdag 17 maart brengt UWV Wajongers per brief op de hoogte van de uitkomst van de beoordeling van arbeidsvermogen in het kader van de Participatiewet. De eerste brieven worden vanuit het koploperkantoor Venlo verzonden.

Lees meer >

Normaal
Hessel Hansma enthousiast over groepsinterviews door UWV

NRD - Begin 2015 organiseerde UWV WERKBedrijf Friesland een groepsinterview. Een groep cliënten, die onlangs bij hetzelfde bedrijf ontslagen waren, werden uitgenodigd voor een gesprek met een Manager Werkzoekendendienstverlening en met een Adviseur Werk. Op uitnodiging van de verantwoordelijke Regiomanager schoof Raadslid Hessel Hansma aan als "spreekbuis" richting UWV.

Lees meer >

Blauw
Zora en Hans naar het mini-symposium "beoordeling arbeidsvermogen"

RMD - Per 1 juli 2015 kan iedere burger een "beoordeling arbeidsvermogen" aanvragen bij UWV. En alle burgers die nu een Wajong-uitkering hebben worden opnieuw ingedeeld naar arbeidsvermogen. Over dit onderwerp ging het mini-symposium "beoordeling arbeidsvermogen", dat op dinsdag 15 september plaatsvond in het Hotel Van der Valk in Ridderkerk. Raadsleden Zora Jordacevic en Hans Witter blikken samen terug op een boeiende middag.

Lees meer >

Geel
Victor van Lamoen: 'KCC-Kennisdag in Goes was leerzaam en goed georganiseerd'

GA - Hoe functioneert het klantcontactcentrum (KCC) van UWV? Victor van Lamoen was een van de nieuwe raadsleden die een kijkje achter de schermen kon nemen bij het KCC, en hij was onder de indruk. 'Ik heb meer inzicht gekregen in hoe het KCC van UWV werkt en heb me verbaasd over het aantal telefoontjes dat binnenkomt.'

Lees meer >

Normaal
Aantal Wajong-uitkeringen licht gedaald

Begin juli 2015 is het tweede UWV Kennisverslag (UKV) van 2015 verschenen. In deze editie staat het effect van wetgeving op de instroom in arbeidsongeschiktheidswetten centraal. Dit jaar is het aantal Wajong-uitkeringen licht gedaald. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet: sinds de invoering van die wet per 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam over geen enkel arbeidsvermogen beschikken.

Lees meer >

Normaal
Rens van Waardenberg: 'We hopen dat de pijn kan worden verzacht.'

RMD - Namens de UWV Cliëntenraad Rijnmond heeft Rens van Waardenberg een advies opgesteld naar aanleiding van de brief van minister Asscher van 30 april 2015 over de aangepaste boetebeleidsregels voor UWV’ers . Hij hoopt op verzachtende omstandigheden voor de getroffenen.

Lees meer >

Blauw
Klantonderzoek op Vrijwilligersmarkt Noord

NRD - Een hogere respons en meer bruikbare ideeën. Dat is het resultaat van het klantenonderzoek dat de cliëntenraad Noord in Emmen heeft gehouden. Zo’n 100 belangstellenden bezochten hier op 3 juni de door UWV gehouden Vrijwilligersmarkt.

Lees meer >

Geel
Heldere brieven van UWV dankzij Landelijke Leesgroep Brieven

GMZ - Bijna iedereen kent het wel: je ontvangt een brief van een officiële instantie, maar het is lastig om deze goed te begrijpen. De brief staat vol met moeilijke woorden en lange zinnen. Om dat te voorkomen worden allerlei brieven van UWV herschreven. De Landelijke Leesgroep Brieven – een samenwerking tussen Cliëntenraadsleden uit het hele land- leest de teksten na, corrigeert ze en geeft verbeteradviezen. We vroegen raadslid Anne-Lies Slot uit Arnhem (GMZ) naar haar ervaringen.

Lees meer >

Normaal
10 voorzitters van de Cliëntenraad komen bijeen

Op 29 januari 2015 zijn in Amersfoort 10 voorzitters van de UWV Cliëntenraden bijeen geweest. Het was lang geleden dat een dergelijk overleg had plaatsgevonden. Immers, een eerdere overlegcyclus werd destijds om moverende redenen stopgezet. Vanuit landelijke communicatiecommissies werd voorgesteld het voorzittersoverleg opnieuw vorm en inhoud te geven.

Lees meer >

Normaal
Cliëntenraad Limburg overlegt met gemeenten over Participatiewet

LB - 'In Limburg zitten we als cliëntenraad aan tafel met de gemeenten, om te praten over de Participatiewet', aldus Oebele de Vries, voorzitter van de raad Limburg. 'We hebben het bijvoorbeeld over de uitvoering van de wet in Heerlen, Maastricht en Sittard.' De cliëntenraad geeft advies, stelt vragen, en kijkt of de belangen van uitkeringsontvangers niet worden geschaad. Oebele: 'Als dat wel gebeurt, proberen wij er iets aan te doen!'

Lees meer >

Blauw
Veel vragen tijdens themadag Uitkeren en Participatiewet

NHN - 'Positief. Goed dat er zo’n dag is gehouden. Ik had van tevoren redelijk kritische kanttekeningen bij de nieuwe wet en de overgang van UWV naar de gemeenten. We hebben heel veel informatie gekregen over alles wat er per 1 januari 2015 verandert en er was volop gelegenheid om kritische vragen te stellen.'

Lees meer >

Geel
'Onze inbreng bij het BC&K Congres was zeer nuttig'

RMD & WBZ - Vorig jaar vond in de Van Nelle fabriek in Rotterdam het Business Control & Finance Congres plaats, een evenement voor controllers binnen UWV. Om interactie met de klant goed in beeld te brengen werden Huib Gunst en Lisa van der Sommen, leden van de Cliëntenraad, gevraagd te vertellen over hun ervaringen.

Lees meer >

Normaal
'We gaan door!' - Pilot samenwerkende raden afgerond

GMZNRD & OGN - Drie cliëntenraden die intensief samenwerken: NRD, OGN en GMZ brengen dit sinds begin 2014 in de praktijk. Ze komen geregeld bij elkaar om belangrijke onderwerpen te bespreken. Harrie Klinker, voorzitter van de raad Noord, blikt terug en vooruit: 'De samenwerking begon als een pilot. In het begin hadden we moeite om elkaar te vinden. Nu werken we echt samen. We gaan door op de ingeslagen weg!'

Lees meer >

Blauw