Invloed op UWV

De raadsleden zijn niet alleen in gesprek met elkaar, maar ook met UWV. We hebben direct contact met medewerkers en managers van UWV. We denken actief mee, bijvoorbeeld over brieven, folders, formulieren en de dienstverlening via internet. Regelmatig doen we verbetervoorstellen en brengen we adviezen uit; soms gevraagd, soms ongevraagd.

Geel

Blauw
De cliënt is gehoord: ondertiteling bij filmpjes

UF - De Cliëntenraad Utrecht & Flevoland heeft een kersverse voorzitter. José van den Berg is haar naam, en samen met haar collega’s polst ze de opinie onder cliënten van UWV. Van den Berg: 'De cliëntenraad attendeert UWV op verbeterpunten. In het veld krijgen wij immers beter mee wat niet goed gaat.' Mooie woorden, maar wat heeft de raad bereikt in 2015?

Ondertiteling

Bij de raad kwam afgelopen jaar een klacht binnen over de filmpjes op de UWV-website: geen van de video’s was ondertiteld. Een serieuze sta-in-de-weg voor mensen met een slecht gehoor. Desondanks zag UWV het over het hoofd. En ook Van den Berg ging bij zichzelf te rade: 'Ik vroeg me meteen af waarom wij, als raad, daar nooit bij hadden stil gestaan. We zijn erg alert op toegankelijke informatie voor cliënten met audiovisuele beperkingen.' Vanzelfsprekend ging de raad over tot actie.

Verbetervoorstel

'Voor de ondertitels hebben we een verbetervoorstel ingediend. Het advies gaat vervolgens naar de Centrale Cliëntenraad en wordt daarna aangekaart bij UWV.' Een specifiek traject dat alle regionale raden volgen. De nieuwbakken voorzitter heeft goede hoop. 'Ik verwacht dat de filmpjes van UWV snel voorzien zijn van ondertiteling. Het lijkt mij geen bijster ingewikkelde klus.'

Kaf en koren

Tot slot was relativeren belangrijk in 2015, volgens Van den Berg. De raad kreeg een hoop klachten binnen en moest daarom het kaf van de koren scheiden. Want met veel van de individuele klachten kon de raad niets aanvangen. 'Sommige cliënten maakten bezwaren waarmee wij simpelweg niets konden. Verkeerd berekende uitkeringen bijvoorbeeld. Daarvoor moet bij UWV aangeklopt worden. Niet bij ons.' 

Normaal
UWV Alkmaar past toegangspoortje mindervalide aan

NHN - UWV Alkmaar, locatie Wognumsebuurt heeft in 2015 een verbouwing ondergaan. Voorzitter Adriana Hogendoorn vertelt hoe de raad Noord Holland Noord naar aanleiding van een ongevraagd advies ervoor heeft gezorgd dat het toegangspoortje voor mindervalide cliënten voortaan naar beide zijden open en dicht kan.

Wat vormde de aanleiding voor deze verbetersuggestie aan UWV?

'Ik liep er letterlijk tegenaan', zegt Adriana met gevoel voor humor. 'Het poortje van de nieuwe balie kon in eerste instantie alleen open door naar mij toe te bewegen. Omdat ik in een rolstoel zit, moet ik dan eerst naar achteren rijden. Maar er staan natuurlijk ook andere mensen in de rij, waardoor ik om ruimte moet vragen. Dat is onprettig, zowel voor mijzelf als voor de andere mensen. Eén van mijn medecliëntenraadsleden zei toen: 'Zou het niet veel handiger zijn als het poortje naar beide zijden kan bewegen?' 

Hoe hebben jullie het aangepakt? 

'We hebben als raad het plan opgevat om een ongevraagd advies te schrijven, maar het werd eigenlijk al door UWV opgepakt voordat we het advies goed en wel hadden geformuleerd. Het was zo logisch om dit op korte termijn aan te passen, er is gewoon geen discussie over geweest. En gelukkig bleek dat het technisch gezien ook snel gerealiseerd kon worden.'

Is de raad tevreden met het resultaat?

'Ja, we zijn heel tevreden. Wat wel nog een obstakel vormt is dat de balie zo hoog is. Hierdoor kunnen mensen die in een rolstoel zitten moeilijker contact maken met de medewerkers van de receptie. De balie heeft echter ook een lager gedeelte. Omdat ik voor het raadswerk zo’n beetje iedere week bij UWV Alkmaar kom, rijd ik zelf altijd direct door naar het lagere gedeelte en word ik daar te woord gestaan. Maar andere cliënten, die net als ik aan een rolstoel gebonden zijn, weten dit niet. Misschien dat we hier nog wel gevolg aan gaan geven als raad, om de toegankelijkheid van de balie in Alkmaar verder te verbeteren.'

Normaal
Een prikkelend gesprek met de baas van UWV

WBZ - In januari 2016 voerden raadsleden uit West- Brabant & Zeeland een gesprek met de nieuwe directeur van UWV WERKbedrijf: Tof Thissen. Zij wilden inzicht krijgen in zijn visie op de werking van UWV en op de samenwerking met de Cliëntenraad. In een open discussie met drie prikkelende stellingen leidde raadslid Anne Flour het gesprek met Tof Thissen. 'We wilden hem prikkelen, om beide partijen bij de les te houden en de discussie zo concreet mogelijk te houden', vertelt Anne Flour. 

Menselijke maat

Anne kijkt tevreden terug op het gesprek. 'We hebben Tof Thissen leren kennen als iemand die met hart en ziel probeert UWV een kloppend hart te geven, binnen de beperkingen die er zijn als uitvoerende instantie. Na de fases van besparingen wil Tof Thissen meer menselijke maat terugbrengen bij UWV'. Dat biedt perspectief, omdat de Cliëntenraad al eerder bij regiomanagers van het UWV heeft aangegeven dat de menselijke maat belangrijk is en blijft. 

Match met werkgevers

'Ook heeft de Cliëntenraad in het gesprek met Tof Thissen het belang onderstreept van snel contact opnemen met cliënten als zij werkloos raken. Daarnaast is het belangrijk om werkgevers te betrekken bij de plaatsing van cliënten. Als UWV beter weet wat een werkgever zoekt, kan dat voor een betere match zorgen', zegt Anne Flour. 

Open houding

Het beleid van Tof Thissen zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor de Cliëntenraad. 'De focusverandering van UWV is een positief signaal voor ons. Dit is een UWV waarmee we als Cliëntenraad goed kunnen praten. Als de raadsleden eerder meegenomen worden als klankbord, neemt onze invloed op het beleid toe.  We zien dat het UWV van nu daar meer voor open staat.'

Blauw