Blijven leren

Alle raadsleden van UWV doen hun werk vrijwillig. Maar we pakken het professioneel aan. Daarom steken we veel energie in onze eigen ontwikkeling. Om zelf bij te leren, nog effectiever samen te kunnen werken en onze invloed zo goed mogelijk aan te kunnen wenden. Dat doen we met diverse trainingen en scholingsdagen, en het congres Cliëntenparticipatie dat we jaarlijks organiseren. UWV ondersteunt ons hierbij.

Geel

Blauw
Rijnmond doet aan teambuilding

RMD - In het bedrijfsleven is het al heel gebruikelijk, maar ook de Cliëntenraad Rijnmond organiseert het: een teambuildingsdag. 'Je leert elkaar beter kennen en kunt eens goed het gesprek met elkaar aangaan', vertelt Derk de Gier, de nieuwe vicevoorzitter van de Cliëntenraad van Rijnmond.

Waarom organiseerden jullie de teambuildingsdag?

'Binnen de Cliëntenraad was er behoefte aan wat meer samenhang. Bovendien is het een perfecte manier om elkaar eens in een andere setting te leren kennen en te werken aan de teamspirit. Zeker omdat er vaak nieuwe leden in een raad zitten, is het erg handig. Voor mij was de teambuildingsdag ook een eerste contact met de rest van de raad. Inmiddels ben ik vicevoorzitter.'

Wat hebben jullie zoal besproken?

'We zijn veel bezig geweest met de effectiviteit van de raad, zowel intern als extern. Bij intern gaat het dan om de communicatie tussen de raad van Rijnmond en verschillende UWV-onderdelen, maar ook met de Centrale Cliëntenraad en natuurlijk de onderlinge verhoudingen. Extern gaat met name om de relatie met klanten van UWV. Hoe effectief zijn we als raad? In hoeverre bereiken we onze doelen? Daarnaast hebben we het ook veel gehad over hoe het UWV en de Cliëntenraad georganiseerd zijn.'

Hoe heb je de dag ervaren?

'Erg leerzaam en nuttig! Ik vond het persoonlijk erg interessant om te zien hoe de organisatie nu precies in elkaar zit, zeker voor de nieuwe leden, en het lijkt me altijd goed om met elkaar te blijven communiceren over hoe je zo effectief mogelijk bent en dus zoveel mogelijk voor de klanten van het UWV kunt betekenen. De dag is dus zeker voor herhaling vatbaar.'

Normaal
Mediatraining voor raadsvoorzitters

GMZ - Op uitnodiging van adviseur Eko Steen volgden de voorzitters van de Cliëntenraden afgelopen jaar mediatraining. Ed Goossens, voorzitter van Gelderland Midden & Zuid, legt uit waarom en wat hij ervan op heeft gestoken.

Waarom hebben jullie mediatraining gevolgd?

'Voorzitters worden geacht om representatief de pers te woord te kunnen staan als woordvoerder, dus is mediatraining een goede stap. Het zorgt tegelijkertijd ook voor een stukje professionaliteit die van een raad mag worden verwacht. Sowieso is het denk ik goed als je een basis hebt op dit gebied. Het zou ook handig zijn als we bijvoorbeeld iets van naslagwerk zouden hebben hierover.'

Wat zijn je ervaringen met de training?

'We werden getraind door mevrouw Speelman, die ons veel kon vertellen. Ik had zelf enige voorsprong, omdat ik actief ben geweest als persvoorlichter en ook tegenwoordig gemeenteraadslid ben en woordvoerder van mijn partij. Ik heb dus al de nodige ervaring hierin. Dat kwam soms mooi van pas, omdat we als voorzitters bij zo’n bijeenkomst ook veel van elkaar kunnen opsteken. Het gaat niet alleen om halen, maar ook om brengen.'

Wat zijn de belangrijkste tips die je mee hebt gekregen?

'Voornamelijk dat je voor jezelf duidelijk moet hebben wat de boodschap is die je wilt verkondigen en dat je die indien nodig moet herhalen. Bovendien moet je gericht antwoord geven op vragen en zorgen dat je goed bent voorbereid. Een goede afstemming met de afdeling communicatie van UWV is wat mij betreft ook erg belangrijk. Daarom hoop ik dat we in de toekomst daar nog een slag in kunnen maken met een eventuele vervolgtraining. Het lijkt me goed als het niet bij deze eenmalige training blijft.'

Normaal
Hoe ondersteunt UWV de Cliëntenraden?

De Cliëntenraden zijn voor UWV van groot belang. UWV probeert daarom de Cliëntenraden ook zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doet zij met verschillende middelen. Manager cliëntenparticipatie Nico de Boer vertelt hierover.

Allereerst is er een regeling die ten grondslag ligt aan een goede uitvoering van cliëntenparticipatie. Deze wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast in overleg met de cliëntenraden. Daarnaast biedt UWV raadsleden de mogelijkheid tot scholing.  'Eerst leidden de achterbanorganisaties de raadsleden op', vertelt Nico. 'We merkten dat niet alle achterbanorganisaties hier even veel tijd en aandacht aan besteedden, vaak vanwege financiële omstandigheden. Om te zorgen dat dit toch op een goede manier gebeurt, hebben we dat als UWV overgenomen.'

Organisatie

Zo is UWV gestart met een introductiescholing, waarin de mensen de ins en outs van UWV te horen krijgen, maar ook geïnformeerd worden over hoe UWV cliëntenparticipatie heeft vorm gegeven. 'Ook bieden we de raadsleden de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan één van de twee Klantcontactcentra en organiseren we per raad twee scholingsdagen per jaar.' 

Tijdens de scholingsdagen gaat het vooral over hoe je binnen de raad met elkaar omgaat en hoe je tot een goed advies komt. Op andere manieren wordt ingegaan op de inhoud. 'Tijdens themadagen gaan we vooral in op kennisinhoudelijke zaken en participatie met het netwerk', vertelt Nico. 'Tot slot gebruiken we ook de pas vernieuwde website. Deze heeft twee doelen: communicatie tussen de raden en duidelijk neerzetten wat cliëntenparticipatie inhoudt.' 

Achterban

Nico is tevreden over de relatie tussen UWV en de raden, maar ziet ook verbeterpuntjes. 'De verhouding is goed, we hebben veel aan elkaar en de raden houden ons scherp. De Cliëntenraden zouden denk ik nog wel een slag kunnen maken in het raadplegen van hun achterban: de cliënten van UWV.'

Blauw