Bereikt in 2015

Commissie WERKbedrijf betrokken bij het ontwerp van de Werkverkenner

CC - Binnen de Centrale Cliëntenraad is de commissie WERKbedrijf actief. Deze commissie was in 2015 betrokken bij het ontwerp, de pilot en de invoering van de Werkverkenner. Dat is een instrument van UWV dat dienstverlening op maat "berekent", voor mensen met een WW-uitkering. Ook biedt de verkenner handvatten om mensen die een verhoogd risico hebben om door te stromen naar de Ziektewet beter in beeld te krijgen. De Werkverkenner voorspelt de kans op werk binnen één jaar, aan de hand van elf factoren. Bij de gesprekken die UWV in 2016 en 2017 met WW-ers houdt, in de eerste drie maanden van hun werkloosheid, zal de Werkverkenner worden gebruikt.

 

Geel
Voorlichting eerstejaars ziektewetbeoordeling

MOB - UWV roept cliënten na een jaar ziektewet op voor een "Eerstejaars Ziektewetbeoordeling". Als de cliënt met passend werk meer dan 65% van het laatst verdiende loon kan verdienen, stopt de Ziektewetuitkering. Sinds januari 2013 dient UWV ook te kijken naar ander werk dan het eigen werk. Cliënten maken relatief veel bezwaar omdat zij niet goed op de hoogte zijn van de beoordelingsprocedure en -criteria. 

UWV Eindhoven is daarom gestart met een voorlichting over de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling. Een aantal arbeidsdeskundigen geeft uitleg over de Ziektewetbeoordeling en de mogelijke uitkomsten van het gesprek. Dré van Kemenade heeft namens de Cliëntenraad Midden en Oost-Brabant de voorlichting bijgewoond en is tevreden. 'Ondanks dat de materie moeilijk is, komt de informatie duidelijk over en vinden de deelnemers dat zij baat hebben bij deze voorlichting. Er worden voorbeelden gegeven over de berekeningsmethodiek en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.'

Normaal
Een brug slaan tussen cliënten, UWV en gemeenten

UF - In 2015 is de Cliëntenraad Utrecht en Flevoland bezig geweest zichzelf beter zichtbaar te maken voor cliënten van UWV. De komst van het jongste raadslid ooit (Ivan van 21 jaar) bij de Cliëntenraad draagt daar zeker aan bij. Ook hebben de raadsleden in 2015 het inloopspreekuur van het werkplein in Utrecht bezocht, het In Between Café en de 50+ Inspiratiebeurs. Hier gingen de raadsleden in gesprek met bezoekers over hun persoonlijke ervaringen met UWV. Daarnaast heeft de Cliëntenraad in Almere, Amersfoort en Hilversum geholpen bij de opzet bij van een arbeidsmarktregio.

Blauw
Vragenlijst SMZ door Cliëntenraad Limburg

LB - De Cliëntenraad is iedere maand aanwezig op het Werkbedrijf Limburg van UWV. De raad probeert hiermee meer bekendheid te krijgen. Daarnaast wordt informatie vergaard over de dienstverlening van UWV Werkbedrijven. De raadsleden  evalueren hun bevindingen met de managers van de verschillende vestigingen in Limburg. De samenwerking met het Werkbedrijf verloopt goed en levert veel inzichten op over de dienstverlening. Voor de raad Sociale Medische Zaken (SMZ) deed de Cliëntenraad onderzoek onder arbeidsongeschikten en zieke werknemers. De Cliëntenraad Limburg heeft een vragenlijst gemaakt en afgenomen. SMZ Limburg en de raad bespreken nog hoe zij de resultaten terug gaan koppelen en verder kunnen uitrollen in 2016.

Normaal
Observeren voor 'uitstekende dienstverlening' Bezwaar & Beroep

GMZ - De Arnhemse afdeling Bezwaar & Beroep van UWV heeft de Cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid gevraagd om te onderzoeken waarom de klanttevredenheid van hun afdeling lager is dan verwacht. Het afgelopen jaar hebben vijf raadsleden daarom meerdere hoorzittingen geobserveerd. Na een week namen de raadsleden telefonisch contact op met de cliënt over hun ervaring van de hoorzitting. Nadat er een beslissing op het bezwaarschrift was genomen, belden de raadsleden opnieuw om te onderzoeken of er een verband was tussen de klanttevredenheid en de beslissing op bezwaar. 

Inmiddels zijn alle hoorzittingen geweest, maar zijn nog niet alle beslissingen genomen. De verwachting is dat eind april 2016 het onderzoek wordt afgerond. Harry Gerritsen licht alvast een tipje op van de sluier: 'Soms zijn cliënten ontevreden omdat zij niet weten hoe een beslissing tot stand is gekomen. Als cliënten bijvoorbeeld niet weten met welke methode UWV ze beoordeelt, zorgt dat voor onbegrip. Over het algemeen was onze ervaring dat de hoorzittingen zelf bijzonder keurig verlopen'.

Geel
Gevraagd advies over dienstverlening Bezwaar & beroep

NRD - Uit de Klantgerichtheidsmonitor van UWV bleek dat de klanttevredenheid van de afdeling Bezwaar & Beroep terugliep. De medewerkers wilden hier verandering in aanbrengen en vroegen de Cliëntenraad Noord een advies uit te brengen om de dienstverlening van Bezwaar en Beroep beter af te stemmen op de verwachtingen van klanten. 

De Cliëntenraad adviseerde de commissie om meer aandacht te besteden aan het geruststellen van de burger. Neem de klachten en de reden waarom ze niet kunnen werken op in de rapportages, zodat de cliënt zich beter gehoord voelt. Daarnaast dient de beoordelingsmethode en de rol en de positie van Bezwaar & Beroep beter uitgelegd te worden. Tot slot stelde de Cliëntenraad voor om een voorlichtingsfilmpje te laten maken, waaruit blijkt wat een hoorzitting inhoudt. Deze verbetervoorstellen zijn grotendeels ingevoerd of voorgelegd aan het management. De nieuwe manier van werken blijkt zeer effectief te zijn en snel tot resultaten te leiden.

Blauw